Professionals

Kort gezegd zijn we gespecialiseerd in individuele begeleiding intensief / zwaar / speciaal. We houden ons bezig met multiproblematiek: ernstige gedragsstoornissen en een zware beperking van de zelfredzaamheid van cliënt ten gevolge van NAH, PSYCH of VG aandoening. Er is daardoor deskundigheid van het ziektebeeld noodzakelijk. Er is bijvoorbeeld toezicht en sturing nodig op psychisch of lichamelijk functioneren van cliënt. Indien cliënt is leerbaar is kan er geoefend worden met het aanbrengen van structuur en/of uitvoeren van handeling/vaardigheden. Van de ondersteuner wordt methodisch handelen verwacht; hij/zij kan doelgericht werken aan het behalen van een resultaat conform ondersteuningsplan. Het te behalen resultaat kan zijn (gedeeltelijk) herstel, behoud of vertraging in mogelijke achteruitgang van de zelfredzaamheid.

De aard van de problematiek houdt in dat er altijd een zekere mate van onvoorspelbaarheid van de begeleidingsmomenten is.

Onze aanpak is als volgt:

 1. Aanpakken: we brengen met een zorgplan uw situatie in kaart, overleggen voor een indicatie met de gemeente en gaan de meest urgente problemen te lijf. We zorgen voor een begeleider die bij u past en die uw problematiek kent. We brengen schulden in kaart, herstellen conflicten, gaan samenwerken met instanties, zorgen dat huur, gas, water, elektra betaald kunnen worden etc.
 2. Stabiliseren: wanneer we de meeste urgente problemen hebben aangepakt ontstaat er meer ruimte en rust in uw hoofd om de situatie te bestendigen. Vanuit deze rust zorgen we dat we samen met cliënt dat u niet weer in de problemen komt, dat er een stabiel inkomen is, dat huisvesting stabiel is, dat er geen nieuwe conflicten ontstaan etc.
 3. Opbouwen: we overleggen wat u wilt bereiken, hoe u wilt dat uw leven er over een jaar zal uitzien. We gaan aan uw psychische of fysieke problematiek werken en zorgen dat u weer een constructieve dagstructuur krijgt. M.b.v. een zorgplan gaan we samen op weg om deze gewenste situatie te bereiken.

De doelen die we met deze aanpak hanteren zijn afhankelijk van de cliënt:

 1. Verbeterde zelfredzaamheid
 2. Verminderen sociaal isolement
 3. Verbeterd dag/nachtritme
 4. Verminderen stress en angsten
 5. Hierdoor vooruitgang m.b.t. maatschappelijk participatie
 6. Schuldsanering
 7. Verminderen van psychisch klachten
 8. Organiseren huishouden, (financiële) administratie
 9. Verbeteren van het algehele welzijn van cliënt

We realiseren dit plan dit door een vaste begeleider in te zetten met een relevante opleiding en ervaring met de problematiek. Op vakkundige wijze biedt hij / zij betrokken ondersteuning passend bij uw thuissituatie. We werken hierbij nauw samen met GGZ, advocaat, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, UWV, gemeente, sociale netwerk, VNN, etc.

U kunt de volgende documenten downloaden:

Plan van aanpak: op welke manier levert ‘Zorg in Touw’ een bijdrage aan de hervorming van het sociale domein
Integraliteit: hoe zorgt  ‘Zorg in Touw’ voor een integrale begeleiding waarbij alle hulpverlenende partijen een rol in de te behalen doelen spelen.
Activering vormt een belangrijk hulpmiddel bij de begeleiding van cliënten. Hoe zet ‘Zorg in Touw’ dit hulpmiddel in en wat kan er bereikt worden?
Lokale infrastructuur: behalve ‘Zorg in Touw’ zijn er nog tal van andere hulpverleners die een rol kunnen spelen bij het beheersbaars maken van de problematiek. Hoe wordt dit gecoördineerd en beheersbaar gehouden?